תכנית התחל"ה

מודל התחל"ה הנו מודל חינוכי פורץ דרך המבוסס על המודל של רשת בתי הספר האמריקאית Big Picture.

המודל שואף לקדם שיוויון הזדמנויות בחברה תוך מתן מענה לצורך עכשווי של שינוי תפקיד בית הספר לכזה הרלוונטי ללומדים בזמן הווה והמכין את בוגריו לשוק העבודה של המאה ה–21 ולחיים במציאות המשתנה.

המודל שואף לבנות גשר בין ההשכלה הפורמלית הנרכשת בבית הספר, לבין המיומנויות וההרגלים הנדרשים להשתלב בסביבות העבודה המשתנות והחדשניות של המאה ה- 21, זאת באמצעות פריצת חומות בית הספר והפיכת המרחב העירוני־קהילתי־עסקי לחלק בלתי נפרד ממרחבי הלמידה הפתוחים עבור התלמיד.

בעולם הנוכחי, שבו המציאות התעסוקתית משתנה חדשות לבקרים, יש חשיבות מיוחדת להקניית מיומנויות של יצירתיות, ורסטיליות תעסוקתית ויכולת להתמודד עם שינויים. השאיפה היא שמיומנויות אלה יאפשרו לתלמידים הבוגרים להתמודד בעתיד עם אתגרים שונים שאפילו אינם עולים על דעתנו כיום.

מודל התחל"ה

מפתחי התוכנית ושותפיה:

כיום המכון הדמוקרטי הוא הגוף הרישמי מטעם הרשת הזכאי להכשיר ולהטמיע את  המודל בארץ ונמצא בקשר שוטף עם מובילי המודל בארה”ב. עד כה המכון עבד ביישום התוכנית בשותפות עם ג’וינט אשלים ועם גורמים שונים במשרד החינוך.

עקרונות המודל

פרסונליזציה

בהתחל”ה אנו מתמקדים בכל אדם.

נקודת המוצא של התוכנית מבוססת על תפיסה חינוכית הרואה בכל אדם ישות שלמה וייחודית, בעלת חוזקות, מרחבי צמיחה ותחומי עניין ייחודיים לה. תפיסה זו  מעוגנת באמונה בזכות הבסיסית של כל אדם לשוויון הזדמנויות במימוש היכולות האישיות. מכאן שהשאיפה בתוכנית היא לאפשר לכל אדם להגשים את הפוטנציאל הטמון בו, תוך כדי הוקרה של השונות והייחודיות והקצב של כל לומד. בנוסף בתפיסה זו מגולמת גם ההנחה שהלמידה המיטבית מתרחשת תוך כדי שותפות ומעורבות פעילה של הלומד בתהליכי הלמידה.

למידה בעולם האמיתי:

בהתחל”ה אנו מכוונים לתהליכי למידה רלוונטיים בעלי משמעות ללומד:

האפשרות להתנסות ולמידה אמיתית בתחומי חיים שונים המהווים את קשת המשמעות של אדם: השכלה, תעסוקה, זהות אישית, זהות חברתית, מעמיקה את עומק הלמידה.  הלמידה הינה למידה שבסיסה הוא עולם ההתנסות בעולם האמיתי, למידה פעילה, רלוונטית לתלמיד ולמקום העבודה שנותנת לתלמיד לבוא לידי ביטוי בצורה משמעותית .למידה שכזו משלבת מספר תחומי דעת בו זמנית, מחייבת למידה פעילה תוך כדי התנסות. למידה של ידע, מיומנויות והרגלים המשולבים זה בזה בו זמנית ובאופן טיבעי.

 קהילתיות:

בהתחל”ה אנו מעודדים תחושת שיייכות קהילתית:

האדם חי בתוך קבוצה וקהילה- שמבנה את תחושת הזהות שלו יוצרת עבורו תחושת השתייכות ויוצרת את יחסי הגומלין של האדם עם העולם. התפיסה הבית ספרית מרחיבה את מושגי מעגלי ההשתיכות של הפרט. בתי הספר בנויים בצורה שמעודדת כבוד אדם, אפשרות לביטוי גיוון ושונות , מעורבות קהילתית ותחושת שייכות. מעבר לזה אנו מבנים שיתופי פעולה עם קהילות שמחוץ לבית הספר כחלק קבוע מתהליכי הלמידה , דבר זה יוצר הכרות , מעורבות ואחריות קהילתית רחבה . מבחינה זו התלמיד מרגיש שייך לקהילות שיוצאות מתוך הבועה הבית ספרית. ונהפוך הוא הקהילה מקבלת הזדמנות להיות שותפה בחינוך הילדים.  

 עד כה המודל פעל בארץ בשבמסגרת של תכנית מגמה לבגרות ב- 9 בתי ספר . בשנת הלימודים תש”פ 4 בתי ספר נמצאים בפיתוח יחד עם המו”פ של משרד החינוך, שעוסק בשאלה של יישום עקרונות התחל”ה בכל ההיבטים הבית ספריים. במסגרת בית ספר דור התקבל לתהליך המשכי לפיתוח יחד עם המו”פ של משרד החינוך.

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

התחל"ה - קהילה בארגונים