התחלה 3
מנטורינג
מודל התחל"ה - התמחות | חונכות | למידה
מתחברים לעולם האמיתי
מודל התחל”ה הוא מודל חינוכי- קהילתי המבקש להשפיע על ילדים, בני נוער וצעירים במסעם לגבש זהות אישית בהווה, תוך הרחבת האפשרויות והמוכנות שלהם לאתגרי עתידם.

אנו מציעים יישומים מגוונים לבניית גשר בין תקופת הנעורים לבין תקופת הבגרות הצעירה מייצרים התנסויות לרכישת מיומנויות והרגלים הנדרשים לכניסה אליה ואל סביבות העבודה וההשכלה העכשוויות.

עקרונות המודל

ושימושים בו במאה ה-21

למודל יש שלושה עקרונות חינוך מרכזיים אשר שילובם המשותף מאפשר יישומים שונים בהתאמה לקהל היעד, לצרכים הלוקאליים, והמטרות המצופות:

התנסות
במרחבי החיים
אנו מכוונים לתהליכי למידה רלוונטיים ללומד, ולכן פועלים ללמידה מעשית, חווייתית, והתנסותית.

למידה זו באה לידי ביטוי במרחבי החיים האמיתיים ולא ב’תנאי מעבדה’ סגורים.

חוויית ההתנסות יהיו כאלו המתייחסות להקשרי חיים של קהל היעד, על מנת להביאו לידי ביטוי בצורה משמעותית, אשר ניכרת ומשפיעה על הסביבה ולא מצויה רק בדפי לימוד.
קהילתיות
אנו מעודדים מעורבות ושייכות קהילתית כגורם חשוב בלמידה.
עקרון זה מבוסס על תפיסה, כי האדם חי בתוך קבוצה וקהילה – שבונה את תחושת הזהות שלו, יוצרת עבורו תחושת השתייכות ואת יחסי הגומלין של האדם עם העולם.
אנו נבטא זאת גם בהבנייה של קהילת הלומדים עצמה, וגם בהקשר של חקירה, פעולה ומעורבות של קהילת הלומדים עם הקהילות הקשורות סביב לה מחוץ למסגרת הלימודים. באופן זה, הקהילה מקבלת הזדמנות להיות שותפה בחינוך צעיריה.
פרסונליזציה
אנו מתמקדים בכל אדם, הוא אינו רק ‘לומד’.
עקרון זה מבוסס על תפיסה חינוכית הרואה בכל אדם יישות שלמה וייחודית, בעלת חוזקות, מרחבי צמיחה ותחומי עניין ייחודיים לה שיש לה זכות לממש יכולות אלו בהגשמת חייה.
הפעלה של העיקרון הזה מסייעת לכל לומד להכיר את עצמו ולהגשים עצמו, תוך כדי הוקרה של השונות והייחודיות והקצב של כל אחר בקבוצה. בנוסף, אנו נפעל להתאמת תוכניות למידה אישיות אשר מעלות את האחריות, והניהול העצמי שהלומדים משקיעים.

למה צריך את זה?

בעולם הנוכחי, שבו המציאות התעסוקתית משתנה מדי יום, יש חשיבות מיוחדת ללוות את הילדים בני נוער או צעירים בהתכוננות להתמודד בהווה ובעתיד עם אתגרים שונים שאפילו אינם עולים על דעתנו כיום.

מה ניתן להשיג עם עקרונות מודל התחל"ה?

אז איך עושים את זה?

מודל התחלה מציע 3 עקרונות, ולצידם אינסוף אפשרויות
ליישום והפעלה של העקרונות לטובת קהל היעד והמטרות שלכם.

הנה כמה דוגמאות ליישום העקרונות:

ועכשיו תורכם.ן!

על מה תרצו להשפיע?
מה תרצו לפתח עם שלושת העקרונות של מודל התחל"ה?
אנחנו מזמינים.ות אתכם.ן לחשיבה משותפת!

**המודל מבוסס על רשת בתי הספר האמריקאית Big Picture, הפועלת להפוך את בתי הספר למקום רלוונטי לתלמידים, מתוך הבנה שבית הספר צריך להכין את בוגריו לשוק העבודה של המאה ה–21 ולחיים במציאות המשתנה.
לפרטים נוספים ומידע:
התחל"ה - קהילה בארגונים
תכנית התחל"ה - שוויון הזדמנויות בבתי הספר
מתאימים.ות את בתי הספר למאה ה-21

מהי תכנית התחל"ה?

תכנית התחל"ה (התמחות, חונכות, למידה) היא מודל חינוכי המקדם שוויון הזדמנויות

התכנית מבוססת על רשת בתי הספר האמריקאית Big Picture, ומטרתה להפוך את בית הספר למקום רלוונטי לתלמידים, מתוך הבנה שבית הספר צריך להכין את בוגריו לשוק העבודה של המאה ה–21 ולחיים במציאות המשתנה.

המודל שואף לבנות גשר בין ההשכלה הפורמלית הנרכשת בבית הספר, לבין מיומנויות והרגלים הנדרשים לסביבת העבודה העכשווית.

למה צריך את זה?

בעולם הנוכחי, שבו המציאות התעסוקתית משתנה מדי יום, יש חשיבות מיוחדת למיומנויות של יצירתיות, לומד עצמאי, חשיבה ביקורתית, מודעות אישית מולטיטאסקינג תעסוקתי ויכולת להתמודד עם שינויים. השאיפה היא שמיומנויות אלה יאפשרו לתלמידים הבוגרים להתמודד בהווה ובעתיד עם אתגרים שונים שאפילו אינם עולים על דעתנו כיום.  

דווקא בתקופה זו המאופיינת באתגרים תעסוקתיים, כלכליים, בהעצמה של הבעיות החברתיות , והנפשיות, תקופה המשפיעה בעוצמה על  אוכלוסיות מגוונות יש חשיבות למתן מענה שונה, מותאם ומכוון לכל אוכלוסיה.  

התחלה 4
התחלה 3

מה מיוחד בהתחל"ה?

לפי תפיסה זו, מתרחשת למידה כאשר תלמיד לומד וחוקר את מה שהוא אוהב, וכאשר הוא רואה בלמידה משהו רלוונטי לחייו.
על כן, מעבר לבגרויות הרגילות, בית הספר מציע מסלול פורץ דרך וגבולות שיאפשר לכל תלמיד ללמוד את מה שמעניין אותו בעולם האמיתי.

מי מפתחי התכנית?

המכון הדמוקרטי הוא הגוף הרשמי היחיד מטעם הרשת, הזכאי להכשיר ולהטמיע את המודל בארץ ונמצא בקשר שוטף עם מובילי המודל בארה”ב. 

התכנית פועלת בשותפות עם ג’וינט אשלים ועם משרד החינוך.

איך עושים את זה?

אנו מפתחים את התכנית באמצעות יצירת קבוצת שייכות ללומד, ליווי אישי וחיבור לתחומי עניין אישיים רלוונטיות ואקטיביות  של הלמידה. אנו פורצים את  חומות בית הספר והופכים את המרחב העירוני־קהילתי־עסקי לחלק בלתי נפרד ממרחבי הלמידה הפתוחים עבור התלמיד.  

למודל יש שלושה עקרונות מרכזיים

פרסונליזציה

אנו מתמקדים בכל אדם. התכנית מבוססת על תפיסה חינוכית הרואה בכל אדם ישות שלמה וייחודית, בעלת חוזקות, מרחבי צמיחה ותחומי עניין ייחודיים לה. תפיסה זו מעוגנת באמונה בזכות הבסיסית של כל אדם לקבל שוויון הזדמנויות במימוש היכולות האישיות.

מכאן שהשאיפה בתוכנית היא לאפשר לכל אדם להגשים את הפוטנציאל הטמון בו, תוך כדי הוקרה של השונות והייחודיות והקצב של כל לומד. בנוסף בתפיסה זו מגולמת גם ההנחה שהלמידה המיטבית מתרחשת תוך כדי שותפות ומעורבות פעילה של הלומד בתהליכי הלמידה.

התחלה 6
התחלה

למידה בעולם האמיתי

בהתחל”ה אנו מכוונים לתהליכי למידה רלוונטיים ללומדהאפשרות להתנסות בתחומי חיים שונים המהווים את מעגלי השייכות של כל אדם: השכלה, תעסוקה, זהות אישית וזהות חברתית, מעמיקה את הלמידה. בסיס הלימוד הוא ההתנסות בעולם האמיתי. זוהי למידה פעילה, הרלוונטית לתלמיד ולמקום העבודה ונותנת לתלמיד לבוא לידי ביטוי בצורה משמעותית. למידה כזו משלבת מספר תחומי דעת בו זמנית, מחייבת למידה פעילה תוך כדי התנסות. למידה של ידע, מיומנויות והרגלים המשולבים זה בזה בו זמנית ובאופן טיבעי.

קהילתיות

אנו מעודדים תחושת שייכות קהילתית. האדם חי בתוך קבוצה וקהילה – שבונה את תחושת הזהות שלו, יוצרת עבורו תחושת השתייכות ואת יחסי הגומלין של האדם עם העולם. בתי הספר בתכנית בנויים בצורה שמעודדת כבוד, שוויון הזדמנויות, אפשרות לביטוי גיוון ושונות, מעורבות קהילתית ותחושת שייכות. מעבר לזה אנו מייצרים שיתופי פעולה עם קהילות שמחוץ לבית הספר כחלק קבוע מתהליכי הלמידה, דבר זה יוצר היכרות , מעורבות ואחריות קהילתית רחבה .

שיתוף פעולה זה מייצר קשרי הדדיות בין הקהילה לבית הספר. התלמיד מרגיש שייך לקהילות שיוצאות מתוך הבועה הבית ספרית, והקהילה מקבלת הזדמנות להיות שותפה בחינוך הילדים.

התחלה 7

איך לומדים בהתחל"ה?

כל תלמיד שותף בקבוצת חונכות אותה מנחה חונך. החונך אישי לכל תלמיד, והוא זה שמכיר אותו באופן שלם. בקבוצת החונכות מלווים כל תלמיד לתכנון תכנית לימודים מותאמת אישית. 

לאחר תהליך חקר אישי לזיהוי תחומי עניין, התלמיד בוחר מקום ומנטור בעולם האמיתי להתמחות בתחום שבחר. פעם בשבוע התלמיד יוצא למקום ההתמחות בקהילה ומלווה על ידי מנטור (איש מקצוע) במקום העבודה. תפקיד המנטור ללוות את הלמידה וההתנסות של התלמיד במקום עבודתו.

התנסות ועצמאות
התלמיד נדרש להכיר את עצמו בצורות ומצבים שונים, יחד עם רלוונטיות וקשר לחיים האמיתיים
אקטיביזם והשפעה
בנייה וליווי של פרויקטים יזמיים, מפגש עם יזמים חברתיים ועשייה בתחומי החיים השונים
"המבוגר השלישי"
המנחה כמלווה אישי, דמות מבוגר משמעותי בהווה שאיתו ניתן להתייעץ בנושאים מגוונים, כהכנה לחיים
מעבר לחיים משמעותיים
ליווי והתמחות אישית, חיבור לחיים הבוגרים והכנה לחיים שאחרי הלימודים

איפה המודל פועל כיום?

עד כה המודל פעל בארץ במסגרת תכנית מגמה לבגרות: מגמת מנהיגות ויזמות בסביבה עסקית, ב- 9 בתי ספר. בשנת הלימודים תש”פ, ארבעה בתי ספר  נכנסו עימנו לתהליך פיתוח של מודל בית ספרי בשיתוף עם ג’וינט אשלים ועם אגף הפיתוח של משרד החינוך.

התחל"ה - קהילה בארגונים
לפרטים נוספים ומידע:

התחברו:

דילוג לתוכן