תכנית התחל"ה - שוויון הזדמנויות בבתי הספר
מתאימים.ות את בתי הספר למאה ה-21
שוויון הזדמנויות
מהי תכנית התחל"ה?
תכנית התחל"ה (התמחות, חונכות, למידה) היא מודל חינוכי המקדם שוויון הזדמנויות

התכנית מבוססת על רשת בתי הספר האמריקאית Big Picture, ומטרתה להפוך את בית הספר למקום רלוונטי לתלמידים, מתוך הבנה שבית הספר צריך להכין את בוגריו לשוק העבודה של המאה ה–21 ולחיים במציאות המשתנה.

המודל שואף לבנות גשר בין ההשכלה הפורמלית הנרכשת בבית הספר, לבין מיומנויות והרגלים הנדרשים לסביבת העבודה העכשווית.

למה צריך את זה?

בעולם הנוכחי, שבו המציאות התעסוקתית משתנה מדי יום, יש חשיבות מיוחדת למיומנויות של יצירתיות, מולטיטאסקינג תעסוקתי ויכולת להתמודד עם שינויים. השאיפה היא שמיומנויות אלה יאפשרו לתלמידים הבוגרים להתמודד בעתיד עם אתגרים שונים שאפילו אינם עולים על דעתנו כיום.

התחלה 4
התחלה 3
מה מיוחד בהתחל"ה?

לפי תפיסה זו, מתרחשת למידה כאשר תלמיד לומד את מה שהוא אוהב, וכאשר הוא רואה בלמידה משהו רלוונטי לחייו.
על כן, מעבר לבגרויות הרגילות, בית הספר מציע מסלול פורץ דרך וגבולות שיאפשר לכל תלמיד ללמוד את מה שמעניין אותו בעולם האמיתי.

מי מפתחי התכנית?

המכון הדמוקרטי הוא הגוף הרשמי היחיד מטעם הרשת, הזכאי להכשיר ולהטמיע את המודל בארץ ונמצא בקשר שוטף עם מובילי המודל בארה”ב. 

התכנית פועלת בשותפות עם ג’וינט אשלים ועם משרד החינוך.

איך עושים את זה?

אנו מפתחים את התכנית באמצעות פריצת חומות בית הספר והפיכת המרחב העירוני־קהילתי־עסקי לחלק בלתי נפרד ממרחבי הלמידה הפתוחים עבור התלמיד.

למודל יש שלושה עקרונות מרכזיים

פרסונליזציה

אנו מתמקדים בכל אדם. התכנית מבוססת על תפיסה חינוכית הרואה בכל אדם ישות שלמה וייחודית, בעלת חוזקות, מרחבי צמיחה ותחומי עניין ייחודיים לה. תפיסה זו מעוגנת באמונה בזכות הבסיסית של כל אדם לקבל שוויון הזדמנויות במימוש היכולות האישיות.

מכאן שהשאיפה בתוכנית היא לאפשר לכל אדם להגשים את הפוטנציאל הטמון בו, תוך כדי הוקרה של השונות והייחודיות והקצב של כל לומד. בנוסף בתפיסה זו מגולמת גם ההנחה שהלמידה המיטבית מתרחשת תוך כדי שותפות ומעורבות פעילה של הלומד בתהליכי הלמידה.

התחלה 6
התחלה

למידה בעולם האמיתי

בהתחל”ה אנו מכוונים לתהליכי למידה רלוונטיים ללומד. האפשרות להתנסות בתחומי חיים שונים המהווים את מעגלי השייכות של כל אדם: השכלה, תעסוקה, זהות אישית וזהות חברתית, מעמיקה את הלמידה. בסיס הלימוד הוא ההתנסות בעולם האמיתי. זוהי למידה פעילה, הרלוונטית לתלמיד ולמקום העבודה ונותנת לתלמיד לבוא לידי ביטוי בצורה משמעותית. למידה כזו משלבת מספר תחומי דעת בו זמנית, מחייבת למידה פעילה תוך כדי התנסות. למידה של ידע, מיומנויות והרגלים המשולבים זה בזה בו זמנית ובאופן טיבעי.

קהילתיות

בהתחל”ה אנו מעודדים תחושת שייכות קהילתית. האדם חי בתוך קבוצה וקהילה – שבונה את תחושת הזהות שלו, יוצרת עבורו תחושת השתייכות ואת יחסי הגומלין של האדם עם העולם. בתי הספר בתכנית בנויים בצורה שמעודדת כבוד, שוויון הזדמנויות, אפשרות לביטוי גיוון ושונות, מעורבות קהילתית ותחושת שייכות. מעבר לזה אנו מייצרים שיתופי פעולה עם קהילות שמחוץ לבית הספר כחלק קבוע מתהליכי הלמידה, דבר זה יוצר הכרות , מעורבות ואחריות קהילתית רחבה .

שיתוף פעולה זה מייצר קשרי הדדיות בין הקהילה לבית הספר. התלמיד מרגיש שייך לקהילות שיוצאות מתוך הבועה הבית ספרית, והקהילה מקבלת הזדמנות להיות שותפה בחינוך הילדים.

איך לומדים בהתחל"ה?

כל תלמיד שותף בקבוצת חונכות אותה מנחה חונך. החונך אישי לכל תלמיד, והוא זה שמכיר אותו באופן שלם. בקבוצת החונכות מלווים כל תלמיד לתכנון תכנית לימודים מותאמת אישית. 

לאחר תהליך חקר אישי הכרות וחשיפה עם עולם התעסוקה התלמיד בוחר מקום התמחות. פעם בשבוע התלמיד יוצא למקום ההתמחות בקהילה ומלווה על ידי מנטור (איש מקצוע) במקום העבודה. תפקיד המנטור ללוות את הלמידה וההתנסות של התלמיד במקום עבודתו.

איפה המודל פועל כיום?

עד כה המודל פעל בארץ במסגרת תכנית מגמה לבגרות: מגמת מנהיגות ויזמות בסביבה עסקית, ב- 9 בתי ספר. בשנת הלימודים תש”פ, ארבעה בתי ספר נמצאים בפיתוח של משרד החינוך, ועוסקים בשאלה כיצד ליישם עקרונות התחל”ה בכל ההיבטים הבית ספריים.

התחל"ה - קהילה בארגונים
לפרטים נוספים ומידע: