רשויות מקומיות – מה הסיפור שלכן?

קהילות הן מערכות חיות, אשר זקוקות להלימה בין הזהות שלהן (הערכים) לאורח החיים שלהן. בתהליכי הצמיחה לרשויות שאנחנו מלווים, הנהגת הרשות רותמת את כל מחזיקי העניין לעיצוב תהליך רלוונטי למקום.

המשתתפים חוקרים יחד את הסיפור המקומי, החיבורים האישיים שלהם לסיפור זה ובוחרים ביטויים מעשיים למערכת החינוך ולמערכות הקהילה הנוספות, שיבטאו את הצרכים הקהילתיים הייחודיים שלהם באופן הטוב ביותר. תהליכים אלו מבקשים לחזק את שייכות התושבים ושביעות רצונם מהישוב, לצד צורכי הרשות בהתחדשות ומענה לשינויים והאתגרים הגדולים במציאות. כל זאת תוך שימוש בכלי הנחייה ועבודה המעודדים חיבור בין ריבוי הגורמים,
המערכות והשותפים. למכון לחינוך דמוקרטי ניסיון רב בתהליכים מערכתיים נרחבים ברשויות. תכניות כגון למידה מבוססת פרויקטים בעיר חולון, ייחודיות ברעננה, “מרחבי העצמאות” בגני הילדים בעיר רמת גן, עיר של מרחבי למידה בהוד השרון, “חינוך תוצרת ברנר” במועצה האזורית ברנר.

מגוון תכניות ברשויות בתחומי הקהילה
והחברה, כולל שיתוף פעולה עם המש”מ,
לקידום תרבות של משילות משתפת
(שיתוף ציבור) במערכות השונות בעיר.

משילות
משתפת

בשיתוף מחזיקי העניין. מיפוי ואבחון כבסיס
לתכנון אסטרטגי קהילתי חינוכי ברשות.

תכנית אסטרטגית לשילוב חינוך וקהילה

כאשר אנחנו נכנסים לפרויקט, מאגר המנחים הגדול והמגוון שלנו, מאגרי הידע, כלי ההערכה שלנו והניסיון המצטבר הרב
מאפשרים לנו להתאים את המנחים והיועצים, הכלים והתהליכים המקצועיים לצרכים של הפרויקט בשלביו השונים
והלקוחות שלנו נהנים מידע וניסיון מצטברים.

הדבר מאפשר לנו ליישם מגוון תכניות שנבנות לפי הצרכים של הקהילות/לקוחות שלנו ובשותפות איתם.