רשויות מקומיות – מה הסיפור שלכן?

קהילות הן מערכות חיות, אשר זקוקות להלימה בין הזהות והערכים לאורח החיים שלהן. אנו מלווים תהליכי צמיחה ברשויות – בהם לכולם יש מקום לתרום.

המשתתפים בתהליכי הצמיחה של רשויות מקומיות חוקרים יחד את הסיפור המקומי והחיבורים האישיים שלהם לתהליך ובוחרים איך לבטא את הצרכים הקהילתיים הייחודיים שלהם בצורה הטובה ביותר. מטרת תהליכים אלו היא לחזק את שייכות התושבים ושביעות רצונם מהישוב, לצד מתן מענה לצרכי הרשות בהתחדשות ומענה לשינויים והאתגרים הגדולים במציאות.

לכולם יש מקום: התהליך שאנו מובילים מעודד חיבור בין ריבוי הגורמים, המערכות והשותפים.

למכון הדמוקרטי ניסיון רב בתהליכים מערכתיים נרחבים ברשויות: תכניות כגון למידה מבוססת פרויקטים בעיר חולון, ייחודיות ברעננה, “מרחבי העצמאות” בגני הילדים בעיר רמת גן, עיר של מרחבי למידה בהוד השרון, “חינוך תוצרת ברנר” במועצה האזורית ברנר ועוד.

מגוון תכניות ברשויות בתחומי הקהילה
והחברה, כולל שיתוף פעולה עם המש”מ,
לקידום תרבות של משילות משתפת
(שיתוף ציבור) במערכות השונות בעיר.

משילות
משתפת

בשיתוף מחזיקי העניין. מיפוי ואבחון כבסיס
לתכנון אסטרטגי קהילתי חינוכי ברשות.

תכנית אסטרטגית לשילוב חינוך וקהילה

למידע נוסף בנושא חברה, חינוך וקהילה:

6 + 13 =

מאגר המנחים הגדול והמגוון שלנו, הידע, כלי ההערכה שלנו והניסיון המצטבר הרב מאפשרים לנו להתאים את המנחים והיועצים, הכלים והתהליכים המקצועיים לצרכים של כל רשות מקומית. כך, אנו יכולים ליישם מגוון תכניות המותאמות לצרכים של הקהילות – בשותפות מלאה.