מיפוי ותהליכי הערכה רחבי היקף

מודל ארבעת המימדים מייצר מסגרת עקבית להתבוננות אחר תהליכי שינוי בארגון וגם בארגון הבית סיפרי – הן ברמת תהליכית והן ברמה תוצאתית, הן פנימיים והן חיצוניים, לאורך שנות השינוי.

 המודל מבקש להשיב על שאלות שונות:

האם קיימת התשתית הנדרשת להטמעת השינוי?

מהם האתגרים המרכזיים של הארגון בקידום יעדיו?

האם הארגון מקדם את התוצאות הרצויות במרחבי הפעולה השונים שלו?

המודל מציג ארבעה ממדים המאפיינים תהליך של שינוי ארגוני ו/או בית ספרי באשר הוא, ואלו הם: ממד רעיוני, ממד נהולי – אירגוני, ממד יחסים (אקלים), ממד למידה והתפתחות.

על מנת לבחון באופן עקבי את איכות התקדמות השינוי,  נמליץ להתבונן על התהליכים  המתרחשים בארגון דרך ארבעת הממדים (ארבע פרספקטיבות). לא די בהשגת התוצאות באחד הממדים בלבד, אלא יש צורך גם באיזון אל מול הממדים האחרים וזאת כדי להשיג שינוי שהוא בר קיימא.

המודל יכול לשמש ככלי מיפוי וככלי עבודה עבור צוותי הניהול, וככלי מדידה להערכה מעצבת ומסכמת של התקדמות השינוי.
האתגר הגדול שעומד בפנינו הוא יצירת כלי שמחד יאפשר התבוננות מושכלת על הטמעת השינוי, אך מאידך לא יוציא את “רוח” העשייה הייחודית של כל ארגון וארגון, ואף ינסה להבליט ייחודיות זו.

 

שינוי וצמיחה בארגונים – מדדי תשתית, ביצוע ותוצאה

מתוך מאמר שפורסם במגזין פסיק בנושא השפעה
מאת: ד”ר יעל שטיינברג

למאמר המלא לחץ כאן