מודל ימ”ה – ידע, מיומנויות והרגלים של תודעה ולב

מודל ימ”ה, מציג תפיסה הוליסטית להערכה, כזו השזורה בתהליך ההוראה והלמידה, וככזו המתבוננת על התלמיד על מימדי הצטיינות שונים שבו. אנו שואפים להציג בפני אנשי החינוך (ואף התלמידים) שלל כלים שיסייעו להם לבצע תהליך זה באופן יעיל ואיכותי.

עם השנים מערכת החינוך מכווננת מחדש מטרותיה ושמה דגש הולך וגדל על פיתוח יצירתיות, גמישות מחשבתית, ביקורתיות וכישורים נוספים המוגדרים כצרכי המאה ה21. במקביל, זה זמן רב מתנהל שיח חינוכי על הערכה חלופית, דיאלוגית, כזו המעצבת – ולא רק מסכמת – את תהליך הלמידה.

אולם, מהיכרות עם השטח עולה כי קיים מחסור בכלים ייעודיים להתבוננות על התפתחות התלמידים במישורים האמורים, לצד קושי רב ביישום עקרונות הערכה המעצבת. זאת, בין היתר על רקע סוגיות כגון מה בכלל רצוי להעריך במסגרת הערכה חלופית? איך ניתן להעריך מיומנויות והרגלי תודעה (habits of mind)? מהם כלי הערכה הזמינים (מלבד מבחן) לצורך הערכה חלופית? איך מפתחים מחוונים?

אנו שואפים, באמצעות מודל ימ”ה, לעצב תהליך הערכה שמתבונן על התפתחות הלומד במימדים שונים הללו, וזאת מעבר למימד הידע – שעליו כבר מתקיימת הערכה פורמאלית ברוב מערכות החינוך. זהו מודל הערכה שיוצר מסגרת בהירה, אך מאפשרת גיוון רב בדרכי הערכה ושותפי הערכה.

הרגלים

פיתוח הרגלי חשיבה והתנהגות

מיומנויות

היכולת להתנסות בשלל מיומנויות

ידע

היכולת לרכוש, להבנות ולעבד ידע חדש