לוגו המכון הדמוקרטי

ביחד – פלטפורמה למשילות משתפת

שימוש בחללים ציבוריים/עסקיים מעבר לשעות הפעילות

צורך

מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים
מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים.

מענה

מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים
מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים.

מעגלי השפעה

מעגל השפעה
מילים מילים מילים מילים מילים
מילים מילים מילים מילים מילים

מעגל השפעה
מילים מילים מילים מילים מילים
מילים מילים מילים מילים מילים

מעגל השפעה
מילים מילים מילים מילים מילים
מילים מילים מילים מילים מילים

קהלי יעד

קהל יעד
מילים מילים מילים מילים מילים
מילים מילים מילים מילים מילים

קהל יעד
מילים מילים מילים מילים מילים
מילים מילים מילים מילים מילים

קהל יעד
מילים מילים מילים מילים מילים
מילים מילים מילים מילים מילים

בעלי/ות עניין

בעל עניין
מילים מילים מילים מילים מילים
מילים מילים מילים מילים מילים

בעלת עניין
מילים מילים מילים מילים מילים
מילים מילים מילים מילים מילים

בעלת עניין
מילים מילים מילים מילים מילים
מילים מילים מילים מילים מילים

צוות הפרויקט

רון דביר

רון דביר

חבר צוות

רון דביר

רון דביר

חבר צוות

רון דביר

רון דביר

חבר צוות

רון דביר

רון דביר

מוביל הפרויקט

%

מילים מילים

מילים מילים

אימפקט

%

מילים מילים

מילים מילים

משאבים

מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים
מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים.