לוגו המכון הדמוקרטי

חלוץ חינוכי

תהליך הצטרפות מורות/ים לתכנית חלוץ

תנאי סף לקבלה לתכנית

  • החל משנת סטאז’ בלימודי הוראה:

– שנה רביעית בלימודי BED.
– שנה שנייה בלימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים).

  • לא יותר מ-3 שנות ותק בהוראה בפועל (בחברה הערבית ניתן להגיש מועמדות גם עם ותק גבוה יותר).
  • לפחות 3 שנות ניסיון בהדרכה / הוראה פורמלית או בלתי פורמלית.
  • עדיפות לבעלי ניסון ניהולי / פיקודי.
  • כניסה לתוכנית בהיקף הוראה של 50% לפחות.
  • מי שאינו עומד באחד מתנאי הסף מוזמן נא לפנות במייל halutz@democratic.co.il

 

שלבי הגשת מועמדות:

  1. השתתפות במפגש חשיפה באחת המכללות או במפגש חשיפה אינטרנטי (וובינר). ראו להלן מועדי חשיפות ולינקים להרשמה.
  2. מילוי טופס מועמדות מקוון. שימו לב, לא ניתן להגיש טופס לפני השתתפות בחשיפה.

טופס הגשת מועמדות – יש למלא רק לאחר השתתפות במפגש חשיפה

חשיפות אינטרנטיות (וובינרים)