חלוץ חינוכי

הרשמה לבתי ספר

בתי הספר בתכנית לוקחים על עצמם להוביל תהליכי שינוי מסדר שני במטרה להפוך למגדלורי חדשנות חינוכית, ולפתח את החלוצים כמנהיגים ומובילים בבתי הספר. כל בית ספר מלווה על ידי מנחה מטעם התוכנית.

 

קריטריונים לקבלת בתי ספר לתכנית חלוץ חינוכי

מאפייני בית ספר חלוץ חינוכי

בית ספר בתוכנית חלוץ חינוכי הינו בית ספר ציבורי, המוכר ומפוקח על ידי משרד החינוך. בתי הספר השונים מצויים על כל הרצף הגילאי, מיסודי ועד תיכון.
בתי הספר בתוכנית נמצאים בשלבים שונים של תהליכי שינוי, בדרך להפיכתם למגדלורים לחדשנות חינוכית ולחממה להכשרת מנהיגות חינוכית ועתודה ניהולית.
בית ספר חלוצי מהווה חממה להכשרת מנהיגים חינוכיים. לשם כך מתקיימים בבית הספר מנגנונים המאפשרים:

* קידום לתפקידי ניהול
* שיתוף מורים בתהליכים ניהוליים
* יצירת מנועי שינוי והתחדשות פנימיים
* חניכה אישית של המנהל/ת את החלוצים

בתי הספר בתכנית נמצאים בפריפריה החברתית גיאוגרפית בישראל במדד טיפוח 5 ומעלה.

מאפייני המנהל/ת בבית ספר חלוץ חינוכי

מנהל/ת מוביל/ת שינוי:

  • הובלה רעיונית
  • בניית תשתיות ארגוניות המאפשרות את השינוי
  • פיתוח של פדגוגיה רלבנטית לתלמידים ולתקופה
  • פיתוח והצמחה של צוות בית הספר ותלמידיו

מנהל/ת מפתח/ת מנהיגות:

  • מהווה מודל מנהיגות ראוי
  • מעודד יזמות ופרו-אקטיביות של החלוץ במסגרת תהליך השינוי הבית ספרי
  • מאפשר להתנסות בהובלת תהליכים במסגרת חינוכית ממלכתית פורמאלית
  • מצמיח את החלוץ לתפקידי ריכוז ומנהיגות במהלך שנותיו בתכנית

מנהל/ת בית ספר - האם את/ה:

מנהל/ת מנהיג/ה ומוביל/ת שינוי?
בעל/ת יכולת להצמיח ולפתח מנהיגות חינוכית בית ספרית?
מעוניין/ת להפוך את בית ספרך למגדלור לחדשנות חינוכית ולחממה להכשרת מנהלי העתיד?

הורד/י את טופס ההרשמה ושלח/י אותו אלינו