שאלות ותשובות נפוצות

מדוע התכנית נקראת אמיצים?

לרוב, בתי הספר הבוחרים בתכנית נכנסים אליה באופן עצמאי ללא תמיכת גוף כמו עירייה או רשת חינוכית. התכנית היא עבור מנהלים ‘אמיצים’ המוכנים להתחייב, להוביל שינוי ולסחוף אחריהם את הצוות, התלמידים והקהילה.

אני מעונין בפדגוגיות מתקדמות האם התכנית מתאימה לי?

מטרתה העיקרית של התכנית היא ליצור שינוי עמוק ובר קיימא. פדגוגיות חדשניות בנויות לתוך התוכנית אך הן מלוות ביצירת תרבות ארגונית חדשה בבית הספר, בהטמעה של חדשנות בחינוך ויצירת קונצנזוס בקרב כלל המעורבים בתהליך – שלושה גורמים שיבטיחו את הצלחתו וקיומו של השינוי לאורך זמן. בתי הספר אמיצים בונים תוכנית מודולרית שמלווה אותם בדרך ליצירת שינוי כולל בתפיסה החינוכית בכלל. גם בפדגוגיות, גם בסדירויות, גם במבנה הארגוני וגם ביחסי מורה-תלמיד הורה.

מה משך התוכנית?

התוכנית בנויה מרכיבים מודולרים שמהם המנהל מרכיב תהליך שמוביל אותו להגשמת התפיסה החינוכית שלו. בחירת הרכיבים נעשית על פי בשלותו של בית ספר, רמת המוכנות של הצוות ולוח הזמנים של בית הספר ושל המנחה. כל רכיב אורך מחודשיים ועד שישה חודשים בהתאם לאופיו.  מנהלים יכולים לבחור רכיב אחד או את כולם ומשך התוכנית בהתאם.

ניתן לראות את רכיבי התוכנית באתר.

מה ישתנה בבית הספר כתוצאה מהפעילות?

בסופו של תהליך אנו רוצים לראות ארגון ‘דמוקרטי’- מבוזר, דיאלוגי, עם חופש פעולה, אחריות ועבודת צוות מפותחת. הארגון הופך להיות ארגון לומד שאנשיו משפרים בהתמדה את התוצאות. בסופה של התוכנית יעמוד בית ספר שישמש אלטרנטיבה חינוכית עם צוות היודע לקבל ואף ליזום שינויים ולחדש.

האם התכנית תתקבל בברכה על ידי גורמי הפיקוח והקהילה?

כל המחקרים מראים שרפורמות מוצלחות התחוללו ע”י מנהלי בתי ספר ולא ע”י כוחות מבחוץ. היחידי שיכול ליזום שינוי בבית הספר הוא המנהל ומנהלים רפורמטורים מעולם לא נבלמו על ידי הקהילה או גורמי הפיקוח. שיתוף הצוות, ההורים ומשרד החינוך הינו רכיב מרכזי בפעילותנו (ובתפיסתנו החינוכית בכלל).

מדוע שאבחר במכון לחינוך דמוקרטי להובלת התהליך בבית ספרי?

המורכבות של בית הספר כארגון מחדדת את הצורך בשיטת ניהול והטמעה משתפת ודיאלוגית. סביב ובתוך בית הספר ישנם כוחות שאינם סרים למרותך. אלו יכולים להיות גורמי חוץ כגון הורים או פנים כגון מורים שהם אוטונומיים ברגע שדלת הכיתה נסגרת מאחוריהם. ייחודו של המכון באותם ערכים שהוא מטמיע בארגון המנטרלים התנגדויות, יוצרים הסכמות ובונים אכפתיות.

למכון ניסיון עשיר בעבודה ברשויות מקומיות, בהקמת ערי חינוך, בפיתוח תכניות חינוך אסטרטגיות לשילוב חינוך וקהילה ובהטמעה של מודלים חינוכיים בבתי ספר קיימים. אנו ידועים בהובלת תהליכי עבודה של חשיבה חינוכית בלתי פורמלית מרעננת, מובילים דרכי עבודה מקוריות וגדושים בידע נרחב בפיתוחים חדשנים.