תחומי פעילות

במציאות המורכבת בה אנו חיים יש צורך בפתרונות חדשים בכל תחומי הפעילות: החינוכיים, החברתיים קהילתיים והארגוניים. רשויות מקומיות, ארגונים עסקיים וחברתיים, בתי ספר, הם חלק ממארג חברתי מרובה שחקנים ובו השפעות הדדיות קשות לחיזוי המאתגרות את המנהיגות על בסיס יום יומי.

עבורנו, מורכבות המציאות היא הזדמנות ליצירת שינוי חברתי, במה לביטוי מגוון, לעידוד דיאלוג וליצירת מצע מוסכם שיכנס את כולם למאמץ משותף. אנו מסייעים לכם לבנות תרבות של אנשים פעילים בקהילותיהם, המנהלים דיאלוג עם האחר ויודעים להתחדש ולהוביל תהליכי צמיחה ושינוי ברי קיימא. אנו הופכים ידע, פדגוגיות וטכנולוגיות חברתיות חדשניות לכלים מעשיים המניעים תכניות חינוכיות, חברתיות ותרבותיות. ומתאימים עבורך את התמהיל הרלוונטי ביותר בשבילכם.