pixel

עתודות ניהול 'חלוץ חינוכי'
בשיתוף מכון 'אבני ראשה'

עתודות ניהול 'חלוץ חינוכי'
בשיתוף מכון 'אבני ראשה'

היכרות, ליווי וכלים לתפקידי ניהול
משפיעים במערכת החינוך ברשות
רוצה להשפיע על מערכת החינוך? רוצה לעלות את המדרגה 
הבאה הדרושה לתפקיד הניהול?
לקבל מעטפת כלים ולמידה 
המכשירה הוליסטית
 לכל היבטי התפקיד?
רוצה לקדם ניהול חינוכי שיתופי, 
רואה אדם ומנהיג מערכת?

לפרטים נוספים והרשמה לשנה הקרובה

תאריך אחרון להגשה - 22.6.23

*יש להגיש את המועמדות בצירוף קובץ קורות חיים ומכתב המלצה

פרואקטיבי

כלים בייזום והובלת תהליכי שינוי משפיעים ויצרתיים.

פוזיטיבי

הובלה וקידום תהליכי ניהול מערכתיים.

רפלקטיבי

כלים במישוב ורפלקציה אישית, צוותית ומערכתית.

ריאקטיבי

כלים להתמודדות עם התנגדויות, אתגרים ובניית הסכמות.

חלוץ חינוכי

תכנית חלוץ חינוכי למנהיגות חינוכית מצמיחה אנשי חינוך מובילים להשפיע על מערכת החינוך בישראל ולחולל שינוי בר קיימא ברמה המקומית והארצית, שינוי שיקדם מערכת רואת אדם, אפקטיבית ורלוונטית לתמורות של ימינו.

תכני ההכשרה

מבנה התכנית

פרטים נוספים:

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני, תעודת הוראה ורישיון הוראה.
עדיפות לותק של 3 שנים לפחות וניסיון בריכוז ותפקידי ניהול ביניים.
קבלה לתכנית מותנית:
ראיון אישי, מכתב המלצה מהמנהל/ת, הגשת קורות חיים.
עלות למשתתף/ת:
2,400 ש"ח - מתוכם 800 ש"ח השתתפות עצמית, 1,600 ש"ח השתתפות הרשות / התכנית.
תאריך אחרון להגשה: 22/6/23.
תחילת תכנית בספטמבר 2023.

פרטים נוספים:
התכנית מיועדת לבעלי תואר שני, תעודת הוראה ורישיון הוראה.
עדיפות לותק של 3 שנים לפחות וניסיון בריכוז ותפקידי ניהול ביניים.
קבלה לתכנית מותנית:
ראיון אישי, מכתב המלצה מהמנהל/ת, הגשת קורות חיים.
עלות למשתתף/ת:
2,400 ש"ח - מתוכם 800 ש"ח השתתפות עצמית, 1,600 ש"ח השתתפות הרשות / התכנית.
תאריך אחרון להגשה: 22/6/23.
תחילת תכנית בספטמבר 2023.

תודה שנרשמת!

התחברו:

דילוג לתוכן