מפקחים כוללים, מפקחים על הייעוץ ומנהלי מחלקות חינוך

מפקחים כוללים, מפקחים על הייעוץ ומנהלי מחלקות חינוך

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במהלך משמעותי, שפועל לקידום חזון דמות הבוגר 2030 בראייה של תפיסת ההוגנות בחינוך, בבתי הספר היסודיים.

יצירת קבוצת איכות מובילה
ברשות המקומית

תהליך למידה והעמקה
יחד עם ביצוע התאמות

פיתוח תפיסות
המקדמות הוגנות בחינוך

התאמה לצרכים
ולמאפיינים מקומיים

מטרת התכנית

נתונים רבים מעידים כי במדינת ישראל של שנת 2020, הצלחת תלמידים תלויה במידה רבה ברקע ממנו הם מגיעים מבחינת מצב סוציו-אקונומי, מגדר, מקום מגורים ותרבות. 

אנו שואפים לשנות מצב זה דרך גיבוש קבוצות פיתוח ברשות המקומית – מפקח/ת כולל/ת, מפקח/ת על הייעוץ, מנהל/ת אגף ברשות לחשיבה משותפת בנושא, תוך למידה משותפת, עבודה עם בתי ספר נבחרים ברשות לפיתוח פרקטיקות מיטביות בנושא, שיתוף בידע וניסוח המלצות להוגנות בחינוך.

מסגרת התכנית

  • התכנית תחולק לשני סוגי מפגשים: פורום ארצי ופורום רשותי.
  • התכנית כוללת מחקר הערכה מלווה.
  • מחויבות לתהליך רב שנתי.

הצטרפו להזדמנות!

בואו להיות חלק מצוות עבודה איכותי!
מפקח/ת כולל/ת, מפקח/ת על הייעוץ ומנהל/ת אגף חינוך ברשות המקומית,
אשר פועלים לקידום הוגנות בחינוך!

קריטריונים להשתתפות בתכנית

  • השתתפות של 3 גורמים בכל רשות:
    מנהל.ת מחלקת חינוך, מפקח.ת כולל.ת ומפקח.ת על הייעוץ
  • שותפות טובה: מנהל.ת מחלקת חינוך, מפקח.ת כולל.ת ומפקח.ת על הייעוץ
  • עיסוק של הרשות בהיבטים של הוגנות בחינוך
  • מוכנות להתחייב להשתתפות פעילה בכל המפגשים

התכנית בשיתוף

משרד החינוך

התחברו:

דילוג לתוכן