חנות | המכון הדמוקרטי

חנות

המכון הינו עמותה המקדמת תרבות דמוקרטית דרך הטמעה של 4 עקרונות:

דיאלוג, אחריות הדדית בין פרט לקהילה, השתתפותיות ואקטיביזם.

הידע הרב שהמכון מייצר בעבודת השטח שלו במרחבים השונים של החברה הישראלית מקבל ביטוי בכלים פרקטיים

בהם אפשר להשתמש בתהליכים חברתיים.

אנו מזמינים אתכם לרכוש ולהנות מהמוצרים השונים שאנו מפתחים, ולעשות תרבות דמוקרטית בעצמכם.

כל ההכנסות ממכירת המוצרים חוזרות להשקעה של העמותה בקידום תרבות דמוקרטית בחברה הישראלית

והגעה לאוכלוסיות וקהלים מגוונים.

 

* These fields are required.