Panorama – מנתונים לתובנות: מהיר, זול ונוח

פעמים רבות נמנעים ארגונים מביצוע תהליך הערכה, בעיקר בשל מגבלות של משאבי זמן, כסף וכוח אדם. לשם כך, פותח במכון הדמוקרטי מודל Panorama – מודל עבודה המאפשר לארגון לקבל נתונים באופן נקודתי, יעיל ומהיר.

המודל מבוסס על מספר עקרונות:

  • פיתוח מאגר הכולל עשרות שאלונים מוכנים (בעברית, ערבית ואנגלית), המקיפים מגוון נושאים רלוונטיים להערכה – משובי לקוחות / מוטבים; איכות הטמעת תהליכי שינוי ארגוניים; חווית עובד ו- Employee engagement; הערכת עובדים; מיפוי צרכים ארגוניים; תרבות ארגונית; משובי הכשרות ועוד.
  • ביצוע הערכה ממוקדת: מיפוי מצב; זיהוי צרכים; איכות הטמעת והפעלת תוכנית; סקרי שביעות רצון וכו’.
  • קבלת מצגת / דו”ח הכוללים: ממצאים, המלצות, והצעה לפעילות ארגונית לצורך הפקת לקחים.
  • חיסכון משמעותי במשאבים ארגוניים בתהליכי הערכה (כסף, זמן וכוח אדם).
  • מהיר: ממצאים תוך שבוע

מה מאפשר השימוש במאגר השאלונים?

  • קבלת החלטות מבוססת נתונים.
  • למידה והפקת לקחים: הצגת ממצאים באופן ידידותי, נוח ובהיר – על מנת לאפשר לארגון ללמוד את הממצאים, להשתמש בהם ולהפיק מהם תועלת.
  • שיקוף תמונת מצב בזמן נתון או בחינת שינויים על פני זמן.
  • הבחנה בין קבוצות (בין מחלקות בארגון, שכבות בבית ספר, בעלי תפקידים ועוד).
  • חידוד שפה ארגונית.

התחברו:

דילוג לתוכן