הערכת תכניות ופרויקטים

המכון הדמוקרטי מתמחה בהערכת תכניות ופרויקטים חברתיים, חינוכיים וסביבתיים ופועל הן מול ארגונים המפעילים תכניות כאלו, והן מול קרנות וגורמים פילנתרופיים המעוניינים לברר האם תמיכתם אכן משיגה את התוצאות הראויות.

על פי תפיסתנו, תהליך הערכה טוב מאפשר התבוננות מושכלת על הטמעת השינוי, אך מאידך לא מנטרל את “רוח העשייה” הייחודית של הארגון. תכניות ההערכה שלנו כוללות מרכיבים כמותיים ואיכותניים שמספקים לארגון תמונה כוללת:

תהליך ההערכה נדרש להשיב על מספר שאלות, ולהציע דרכים לשיפור:

  • מהם האתגרים המרכזיים של הארגון בקידום יעדיו?
  • האם הארגון מקדם את התוצאות הרצויות במרחבי הפעולה השונים שלו?
  • האם קיימת התשתית הנדרשת להטמעת השינוי?

התהליך מורכב ממספר שלבים מרכזיים:

  • מיפוי ואבחון נושאי ההערכה והשאלות המרכזיות
  • איסוף נתונים – כמותני ואיכותני, בהתאם לעקרונות ברג”ש
  • ניתוח הממצאים בהתאם לשאלות המרכזיות
  • הצגת הממצאים, מסקנות והמלצות לפעולה

התחברו:

דילוג לתוכן