הערכת תהליכי למידה – מודל ימ”ה

ידע, מיומנויות, הרגלים

בשנים האחרונות בוחנת מערכת החינוך מחדש את מטרותיה ושמה דגש הולך וגדל על פיתוח יצירתיות, גמישות מחשבתית, ביקורתיות וכישורים נוספים המוגדרים כצרכי המאה ה-21. במקביל, מתפתחים תהליכי הערכה חלופית, דיאלוגית, כזו המעצבת – ולא רק מסכמת – את תהליך הלמידה.

השאלות המרכזיות העולות ממגמה זו:

  • מה בכלל רצוי להעריך במסגרת הערכה חלופית?
  • איך ניתן להעריך מיומנויות והרגלי תודעה (habits of mind)?
  • מהם כלי הערכה הזמינים (מלבד מבחן) לצורך הערכה חלופית?
  • איך מפתחים ומשתמשים במחוונים חלופיים?

תחום הערכה במכון הדמוקרטי משמש כגורם מוביל בפיתוח והטמעת תהליכי הערכה חלופית במערכת החינוך.

מודל ימ”ה (ידע, מיומנויות, הרגלים), אשר פותח על ידי המכון, מציג תפיסה חדשנית להערכת למידה, המודל משולב בתהליך ההוראה והלמידה ומתבונן על הלומד עצמו ועל מימדי הצטיינות שונים שבו:

הרגלים

פיתוח הרגלי חשיבה והתנהגות

מיומנויות

היכולת להתנסות בשלל מיומנויות

ידע

היכולת לרכוש, להבנות ולעבד ידע חדש

המודל מאפשר מסגרת בהירה להערכת הלומד, יחד עם גמישות וגיוון באופני ההערכה ובשותפים המעריכים .

התחברו:

דילוג לתוכן