pixel

הכשרת מנהיגות חדשנית משתפת למנהלים ומנהלות ברשויות המקומיות

רוצים להכשיר את המנהלות והמנהלים שלכם?

הכשרה בשתי רמות שותפות

פנים-ארגוני:

שותפות בקרב המנהלים והמנהלות ברשות

חוץ-ארגוני:

שותפות עם התושבים והתושבות ברשות

הירשמו לקבלת פרטים נוספים

מהלך ההכשרה

התנסות ופרקטיקה חוויתית
התאמת ההכשרה לאתגרים וההזדמנויות הרשותיים
חיזוק האמון בקרב קבוצת המנהלים והמנהלות
שיתוף ציבור כתפיסת עולם

ההכשרה כוללת

1

פיתוח מנהלים ומנהלות
כמנהיגים משתפים

2

מודלים חדשניים של
מנהיגות והובלה במאה ה-21

3

השראה ולמידה
מהצלחות מרחבי העולם

4

חיזוק עבודת הצוות השיתופית בקרב
המנהלים והמנהלות ברשות

5

כלים יישומיים להפיכת
תושבים מלקוחות לשותפים

6

למידה והתנסות
בשיתוף ציבור אפקטיבי

ההכשרה תכלול למידה והתנסות בשיתוף ציבור אפקטיבי

מושגים ויסודות: שיתוף ציבור כתפיסת עולם, השראה מהעולם, סולם שיתוף הציבור

מיפוי וניתוח בעלי עניין

בחירה והתנסות במתודות

עבודה עם
התנגדויות

התאמת ההכשרה לאתגרים וההזדמנויות הרשותיים

כאן לכל שאלה או מחשבה
המכון הדמוקרטי
הרשמו לניוזלטר שלנו
וקבלו עדכונים וחדשות בזמן אמת

התחברו:

דילוג לתוכן